Strona główna
O nas Galeria zdjęć, kursy, szkolenia Kontakt - STOWARZYSZENIE PROMOTOR
 
Prowadzimy kursy z zakresu

Szkolenia trenerskie z zakresu Kulturystyki i Fitness


To szkolenia obejmujące 300 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
i praktycznych z zakresu danych specjalizacji. Jest to kolejny po instruktorze sportu etap kształcenia w zakresie danej dyscypliny sportowej, a pierwszy ze stopni trenerskich.

Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym uczestnicy szkolenia otrzymują dyplom trenera II klasy w kultustytyce lub fitness.

Aby jednak dostać się na kurs należy spełnić następujące kryteria:
- należy posiadać tytuł instruktora sportu danej dyscypliny min 2 lata
- udokumentowany staż pracy w zawodzie przez min 2 lata
- dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim
- reprezentować odpowiedni poziom sprawności w danej dyscyplinie sportowej (testy sprawności)

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę trenerów klasy mistrzowskiej PZKFiTS oraz dr i mgr AWF Warszawa.

Czas Trwania szkolenia: 15 weekendów
Koszt Szkolenia: 2500 pln

[cofnij...]

 
pozycjonowanie, usługi internetowe